povinné zverejňovanie zmlúv a faktúr ...

Zverejňovanie

Zverejňovanie 2014

Faktúry 2014

Číslo Dátum Partner Predmet Typ Suma
01/2014 17.1.2014 VAŠA Slovensko stravné lístky F 416, 05 €
02/2014 17.1.2014 ZSE Energia, a.s. dodávka el. energie F 171,48 €
03/2014 17.1.2014 ZSE Energia, a.s. dodávka el. energie F 419,25 €
04/2014 17.1.2014 ZSE Energia, a.s. dodávka el. energie F 469,70 €
05/2014 17.1.2014 ZSE Energia, a.s. dodávka el. energie F 1 387,43 €
06/2014 21.1.2014 Axfone, s.r.o. predĺženie domény F 16,56 €
07/2014 21.1.2014 Axfone, s.r.o. predĺžnie hostingového plánu F 86,11 €
08/2014 23.1.2014 Orange, a.s. mobilné služby F 41,10 €
09/2014 10.2.2014 FTonline, s.r.o. prezentácia F 80,00 €
10/2014 10.2.2014 Elena Straňová kurz techniky Nordic Walking F 150,00 €
11/2014 10.2.2014 Západoslovenské tlačiarne, s.r.o. tlač letákov F 229,32 €
12/2014 10.2.2014 Télefonika Slovakia, s.r.o. fa za internet F 11,00 €
13/2014 10.2.2014 BVS, a.s. fa za dodávku pitnej vody F 12,35 €
14/2014 10.2.2014 BVS, a.s. fa za dodávku pitnej vody F 22,46 €
15/2014 10.2.2014 BVS, a.s. fa za dodávku pitnej vody F 26,95 €
16/2014 19.2.2014 inSportline, s.r.o. Nordic Walking palice F 107,20 €
17/2014 21.2.2014 Lenka Hájková fa za vedenie účtovníctva F 150,04 €
18/2014 27.2.2014 BVS, a.s. fa za dodávku pitnej vody F 12,35 €
19/2014 27.2.2014 BVS, a.s. fa za dodávku pitnej vody F 20,22 €
20/2014 27.2.2014 BVS, a.s. fa za dodávku pitnej vody F 22,46 €
21/2014 27.2.2014 BVS, a.s. fa za dodávku pitnej vody F 26,95 €
22/2014 27.2.2014 Orange, a.s. mobilné služby F 45,35 €
23/2014 27.2.2014 Slovak Telekom, a.s. služby pevnej linky F 55,28 €
24/2014 5.3.2014 Podolinačin - Euro Design reklamný baner F 72,00 €
25/2014 7.3.2014 Télefonika Slovakia, s.r.o. fa za internet F 11,32 €
26/2014 7.3.2014 Slovak Telekom, a.s. služby pevnej linky F 46,02 €
27/2014 7.3.2014 Trinet Corp, s.r.o. Nordic Walking palice F 177,00 €
28/2014 14.3.2014 Chip - golf, s.r.o. 6-jamkové minigolfové ihrisko F 3 013,20 €
29/2014 14.3.2014 Karol Bäuml - Chemiko deratizácia F 137,04 €
30/2014 14.3.2014 Orange, a.s. mobilné služby F 25,85 €
31/2014 14.3.2014 Michal Kvačkaj - Km Servis správa internetovej stránky F 40,00 €
32/2014 31.3.2014 BVS, a.s. fa za dodávku pitnej vody F 22,46 €
33/2014 31.3.2014 BVS, a.s. fa za dodávku pitnej vody F 12,35 €
34/2014 31.3.2014 BVS, a.s. fa za dodávku pitnej vody F 26,95 €
35/2014 4.4.2014 VADAS Fa za výkon technika PO a BOZP F 84,00 €
36/2014 4.4.2014 ZSE Energia, a.s. dodávka el. energie F 1 387,43 €
37/2014 4.4.2014 ZSE Energia, a.s. dodávka el. energie F 469,70 €
38/2014 4.4.2014 ZSE Energia, a.s. dodávka el. energie F 419,25 €
39/2014 4.4.2014 ZSE Energia, a.s. dodávka el. energie F 171,48 €
40/2014 8.4.2014 Télefonika Slovakia, s.r.o. fa za internet F 11,00 €
41/2014 10.4.2014 Slovak Telekom, a.s. služby pevnej linky F 46,02 €
42/20114 16.4.2014 Asseco Solutions zálohová fa za mzdový program F 130,61 €
43/2014 16.4.2014 Cígler Software zálohová fa za antivírusový program F 24,26 €
44/2014 23.4.2014 Axfone, s.r.o. fa za predĺženie domény F 20,03 €
45/2014 25.4.2014 JURA Capital fa za výpis z obchodného registra F 14,45 €
46/2014 25.4.2014 BVS, a.s. fa za dodávku pitnej vody F 22,46 €
47/2014 25.4.2014 BVS, a.s. fa za dodávku pitnej vody F 12,35 €
48/2014 25.4.2014 BVS, a.s. fa za dodávku pitnej vody F 26,95 €
49/2014 28.4.2014 Orange, a.s. mobilné služby F 38,70 €
50/2014 6.5.2014 Lenka Hájková fa za vedenie účtovníctva F 50,00 €
51/2014 7.5.2014 Télefonika Slovakia, s.r.o. fa za internet F 11,03 €
52/2014 7.5.2014 Asseco Solutions celková fa za mdzový program F 0,00 €
53/2014 7.5.2014 Slovak Telekom, a.s. fa za internet F 46,02 €
54/2014 12.5.2014 Cígler Software fa za antivírusový program F 0,00 €
55/2014 22.5.2014 Orange, a.s. mobilné služby F 0,01 €
56/2014 23.5.2014 Marián Kvačkaj Fa za opravu a výmenu kábeláže F 567,00 €
57/2014 26.5.2014 Karzaspol Sieťovačka + kefa na úpravu ten.kurtu F 213,60 €
58/2014 27.5.2014 Bureš Václav - STORM Fa za toner, laminovacia fólia F 79,19 €
59/2014 28.5.2014 BVS, a.s. fa za dodávku pitnej vody F 26,95 €
60/2014 28.5.2014 BVS, a.s. fa za dodávku pitnej vody F 12,35 €
61/2014 28.5.2014 BVS, a.s. fa za dodávku pitnej vody F 22,46 €
62/2014 2.6.2014 VAŠA Slovensko fa za stravné lístky F 573,88 €
63/2014 3.6.2014 Marek Skokánek - Graphic & Design fa za informačnú tabuľu F 164,52 €
64/2014 5.6.2014 Lavanderia fa za pranie prádla F 124,24 €
65/2014 5.6.2014 RÚVZ, Senica fa za odber vzorky vody F 16,58 €
66/2014 15.6.2014 VAšA Slovensko fa za stravné lístky F 573,88 €
67/2014 16.6.2014 RÚVZ, Senica fa za odber vzorky vody F 101,58 €
68/2014 17.6.2014 Slovak Telekom, a.s. fa za internet F 48,53 €
69/2014 18.6.2014 Telefónika Slovakia, s.r.o. fa za internet F 11,06 €
70/2014 19.6.2014 Holický Ján fa za dodanie tovaru F 588,87 €
71/2014 23.6.2014 Orange, a.s. fa za mobil F 30,10 €
72/2014 26.6.2014 Chip - golf, s.r.o. fa za montáž minigolfového ihriska F 3 013,20 €
73/2014 26.6.2014 VADAS fa za školenie PO a BOZP F 120,00 €
74/2014 26.6.2014 BVS, a.s. fa za dodávku pitnej vody F 22,46 €
75/2014 26.6.2014 BVS, a.s. fa za dodávku pitnej vody F 12,35 €
76/2014 26.6.2014 BVS, a.s. fa za dodávku pitnej vody F 26,95 €
77/2014 27.6.2014 Emrich, Sekule fa za vývoz odpadovej vody F 289,00 €
78/2014 2.7.2014 Pavol Filip fa za obrusovinu F 70,01 €
79/2014 2.7.2014 Západoslovenské tlačiarne, s.r.o. fa za tlač letákov F 109,66 €
80/2014 2.7.2014 Milan Packa fa za dodanie tovaru F 396,02 €
81/2014 3.7.2014 Lavanderia fa za pranie prádla F 201,56 €
82/2014 4.7.2014 Michal Kvačkaj - Km Servis fa za správu web stránky F 40,00 €
83/2014 7.7.2014 Bureš Václav - STORM fa za toner do tlačiarne F 74,40 €
84/2014 8.7.2014 ZsE Energia, a.s. fa za el. energiu F 1 387,43 €
85/2014 8.7.2014 ZSE Energia, a.s. fa za el. energiu F 469,70 €
86/2014 8.7.2014 ZSE Energia, a.s. fa za el. energiu F 171,48 €
87/2014 8.7.2014 ZSE Energia, a.s. fa za el. energiu F 419,25 €
88/2014 8.7.2014 Potraviny Hejs fa za tovar F 333,45 €
89/2014 9.7.2014 Slovak Telekom, a.s. fa za pevnú linku F 52,72 €
90/2014 9.7.2014 Telefónika Slovakia, s.r.o. fa za internet F 11,00 €
91/2014 10.7.2014 Lavanderia fa za pranie prádla F 108,19 €
92/2014 11.7.2014 Goldien fa za paplóny a vankúše F 231,00 €
93/2014 17.7.2014 Lavanderia fa za pranie prádla F 149,44 €
94/2014 17.7.2014 Keramika Kučerka fa za reklamné predmety F 280,80 €
95/2014 21.7.2014 Chlormont fa za nákup voľného chlóru F 59,76 €
96/2014 21.7.2014 Lavanderia fa za pranie prádla F 204,28 €
97/2014 23.7.2014 Orange, a.s. mobilné služby F 30,00 €
98/2014 25.7.2014 Lavanderia fa za pranie prádla F 281,40 €
99/2014 28.7.2014 BVS, a.s. fa za dodávku pitnej vody F 22,46 €
100/2014 28.7.2014 BVS, a.s. fa za dodávku pitnej vody F 12,35 €
101/2014 28.7.2014 BVS, a.s. fa za dodávku pitnej vody F 26,95 €
102/2014 29.7.2014 Lavanderia fa za pranie prádla F 187,32 €
103/2014 1.8.2014 Lavanderia fa za pranie prádla F 296,56 €
104/2014 5.8.2014 Telefónika Slovakia, s.r.o. fa za internet F 11,00 €
105/2014 5.8.2014 Lavanderia fa za pranie prádla F 65,96 €
106/2014 6.8.2014 Packa Milan fa za tovar F 112,79 €
107/2014 6.8.2014 Emrich, Sekule fa za vývoz odpadovej vody F 1 380,00 €
108/2014 6.8.2014 Cyril Filípek fa za prepojenie úžitkovej vody F 1 398,00 €
109/2014 6.8.2014 Cyril Filípek fa za dodanie a montáž bojlera F 372,00 €
110/2014 8.8.2014 Lavanderia fa za pranie prádla F 284,76 €
111/2014 12.8.2014 Slovak Telekom, a.s. fa za pevnú linku F 54,02 €
112/2014 12.8.2014 Lavanderia fa za pranie prádla F 93,44 €
113/2014 15.8.2014 Lavanderia fa za pranie prádla F 299,36 €
114/2014 20.8.2014 Lavanderia fa za pranie prádla F 125,69 €
115/2014 21.8.2014 Orange, a.s. mobilné služby F 30,14 €
116/2014 22.8.2014 Lavanderia fa za pranie prádla F 221,08 €
117/2014 26.8.2014 Lavanderia fa za pranie prádla F 85,25 €
118/2014 2.9.2014 Holický Ján fa za tovar F 747,81 €
119/2014 2.9.2014 Lavanderia fa za pranie prádla F 141,83 €
120/2014 8.9.2014 Slovak Telekom, a.s. fa za pevnú linku F 50,06 €
121/2014 12.9.2014 Emrich, Sekule fa za vývoz odpadovej vody F 880,00 €
122/2014 12.9.2014 BVS, a.s. fa za dodávku pitnej vody F 10,08 €
123/2014 12.9.2014 BVS, a.s. fa za dodávku pitnej vody - preplatok F -116,64 €
124/2014 12.9.2014 BVS, a.s. fa za dodávku pitnej vody - preplatok F -66,74 €
125/2014 12.9.2014 BVS, a.s. fa za dodávku pitnej vody - preplatok F -20,22 €
126/2014 12.9.2014 BVS, a.s. fa za dodávku pitnej vody - preplatok F -13,80 €
127/2014 19.9.2014 Orange, a.s. mobilné služby F 30,00 €
128/2014 25.9.2014 Milan Packa fa za tovar F 62,94 €
129/2014 26.9.2014 BVS, a.s. fa za dodávku pitnej vody F 19,09 €
130/2014 26.9.2014 BVS, a.s. fa za dodávku pitnej vody F 14,60 €
131/2014 26.9.2014 Lavanderia fa za pranie prádla F 298,98 €
132/2014 3.10.2014 VADAS Fa za výkon technika PO a BOZP F 84,00 €
133/2014 3.10.2014 Potraviny Hejs fa za tovar F 171,14 €
134/2014 13.10.2014 Michal Kvačkaj - Km Servis fa za správu web stránky F 40,00 €
135/2014 13.10.2014 ZSE Energia, a.s. fa za el. energiu F 419,70 €
136/2014 13.10.2014 ZSE Energia, a.s. fa za el. energiu F 171,48 €
137/2014 13.10.2014 ZSE Energia, a.s. fa za el. energiu F 469,70 €
138/2014 13.10.2014 ZSE Energia, a.s. fa za el. energiu F 1 387,43 €
139/2014 13.10.2014 Slovak Telekom, a.s. fa za pevnú linku F 46,02 €
140/2014 13.10.2014 Karol Bäuml - Chemiko fa za deratizáciu F 137,04 €
141/2014 22.10.2014 Orange, a.s. mobilné služby F 30,00 €
142/2014 5.11.2014 BVS, a.s. fa za dodávku pitnej vody F 14,60 €
143/2014 5.11.2014 BVS, a.s. fa za dodávku pitnej vody F 19,09 €
144/2014 10.11.2014 Telefónika Slovakia, s.r.o. fa za internet F 22,00 €
145/2014 10.11.2014 Telefónika Slovakia, s.r.o. fa za internet F 11,09 €
146/2014 13.11.2014 Slovak Telekom, a.s. fa za pevnú linku F 46,02 €
147/2014 21.11.2014 Orange, a.s. mobilné služby F 30,00 €
148/2014 27.11.2014 BVS, a.s. fa za dodávku pitnej vody F 19,09 €
149/2014 27.11.2014 BVS, a.s. fa za dodávku pitnej vody F 16,85 €
150/2014 27.11.2014 BVS, a.s. fa za dodávku pitnej vody F 14,60 €
151/2014 5.12.2014 Telefónika Slovakia, s.r.o. fa za internet F 27,00 €
152/2014 10.12.2014 Slovak Telekom, a.s. fa za pevnú linku F 46,02 €
153/2014 10.12.2014 VADAS Fa za výkon technika PO a BOZP F 84,00 €
154/2014 29.12.2014 Orange, a.s. mobilné služby F 30,00 €
155/2014 7.1.2015 Telefónika Slovakia, s.r.o. fa za internet F 11,00 €
156/2014 7.1.2015 BVS, a.s. fa za dodávku pitnej vody F 19,09 €
157/2014 7.1.2015 BVS, a.s. fa za dodávku pitnej vody F 14,60 €
158/2014 7.1.2015 ZsE Energia, a.s. fa za el. energiu F -479,45 €
159/2014 7.1.2015 ZsE Energia, a.s. fa za el. energiu F -795,71 €
160/2014 7.1.2015 ZsE Energia, a.s. fa za el. energiu F -876,52 €
161/2014 7.1.2015 ZsE Energia, a.s. fa za el. energiu F 137,70 €
162/2014 7.1.2015 Asseco Solutions fa za novú verziu mzdového programu

Dôležité odkazy

Ochrana osobných údajov

Odoberať novinky o stredisku

nespamujeme Vás !

EasyCookieInfo

© 2024, Gazarka, s. r. o. - Rekreačné stredisko

Search